Foto: Marcel de Buck

Tot groot verdriet is de directeur van PaukesPan op dinsdag 10 januari overleden. Gijs wordt nooit vergeten. Hij blijft voor eeuwig in ons hart meeleven.